به خصوصی‌سازی آثار مارکس و انگلس اعتراض کنید

خصوصی کردن ادبیات جنبش اشتراکی، کپی‌رایت قائل شدن برای ادبیات کمونیستی، ملک خصوصی کردن نوشته‌هایی که بقصد لغو مالکیت خصوصی نوشته شده‌اند تهوع‌آورترین نوع خصوصی‌سازی و کسب سود از راه تملّک خصوصی اموال اشتراکی مردم و کارگران دنیا است.

اینبار نوبت ترجمه‌های انگلیسی آثار مارکس و انگلس است. کلیات آثار مارکس و انگلس که دهها سال پیش در ٥٠ جلد توسط انتشارات پروگرس و به هزینه اتحاد جماهیر شوروی منتشر شده بود و بعداً بخش بزرگی از آن در سایت مارکسیست‌ها، به همت کارهای داوطلبانه، از طریق اینترنت در اختیار همگان بود، بخاطر سودپرستی و به اتکاء قوانین بازار آزاد و کپی‌رایت توقیف شده است. ظاهراً انتشارات Lawrence & Wishart در بریتانیا (که قبلأ متعلق به حزب کمونیست بریتانیا بوده و الآن خصوصی و انتفاعی است) کپی‌رایت ترجمه‌های انگلیسی انتشارات پروگرس را صاحب شده و سایت مارکسیستها را وادار کرده ترجمه‌های انگلیسی محصول انتشارات پروگرسِ آثار مارکس و انگلس را از روی سایتش بردارد.

از سایتی که پیش رو دارید حدود ١٠٠٠ لینک به نوشته‌های انگلیسی مارکس و انگلس در سایت مارکسیستها وجود دارد که حالا دیگر بخش اعظمش از کار افتاده. در صدد هستیم تا همه آنچه را که از روی سایت مارکسیستها حذف شده است در محل دیگری در اینترنت منتشر کنیم و لینکها را دوباره فعال کنیم. اینکار کمی طول میکشد اما حتماً انجام میشود.

شما هم دست بکار بشوید:

- Lawrence & Wishart را افشاء کنید و از همه مارکسیستها و چپی‌های دنیا بخواهید که این بنگاه و کتابهایش را تحریم کنند. از شبکه‌های اجتماعی و همچنین از سایتها و کانالهای ارتباطی همین بنگاه هم میشود برای ابراز تنفر و دامن‌ زدن به یک بایکوت وسیع استفاده کرد.

- مجموعه آثار مارکس و انگلس نشر این بنگاه را که بقصد کسب سود منتشر شده است داون‌لود کنید و در سطح وسیع از جمله از طریق سایتهایتان پخش کنید.

- آن ده جلدی که تا قبل از تعرض این بنگاه، در سایت مارکسیستها در دسترس همگان بود را هم پیاده کنید و به هر طریق که میتوانید بخصوص از هر مجرایی در اینترنت منتشر کنید (١٨٢ مگابایت ٣٩١٥ فایل زیپ شده).

- دعوای سایت مارکسیستها با این بنگاه سودپرست ضدکارگر را دنبال کنید و آنها را در این دعوا تنها نگذارید.

Marxist.org's Response to Lawrence & Wishart statement on Marx & Engels Collected Works